LEAN MAGANEMENT

Wat leren we van Formule 1

LEAN

Formule 1 is een zeer competitieve sport. Elk team probeert om het meest effectieve gebruik van hun geld en middelen te realiseren. Het doel van het team is om races te winnen en om kampioenschappen te winnen. F1-teams zijn gericht op perfectie. Tijdens de race moet alles kloppen. Daarvoor wordt uren getraind. En wordt telkens beoordeeld of de aanpak, de strategie, de volgorde van werken nog steeds de meest efficiente en effectieve is.

Bij een pitstop komt dit allemaal samen. Dan komt het er op aan dat er geen halve seconde wordt verloren. Dat kan namelijk het verschil zijn tussen winnen of verliezen (tweede worden).

Streven naar succes en perfectie is voor een Formule 1 team de standaard.

Als je een bedrijf nu vergelijkt met een Formule 1 team dan zijn er veel overeenkomsten. Veelal moet er worden samengewerkt. Iedereen heeft hierin een aparte taak. Maar werkt uw bedrijf ook zo soepel en snel als een Formule 1 team. Is bijvoorbeeld uw productieproces, facturatieproces, inkoopproces lean genoeg? Of verliest u tijd in dit proces en daarmee dus ook geld.

Lean is een managementfilosofie die focus heeft op klantwaarde door het reduceren van verspilling. Lean richt zich op verlaging van de doorlooptijd van ‘zand tot klant’. Hiermee kunt u een substantiële verbetering van het bedrijfsresultaat realiseren.

Lean Management is gebaseerd op 5 belangrijke principes:
Een organisatie moet de wens van de klant identificeren en hierbij de perceptie van waarde van de klant in kaart brengen.
Een organisatie moet de waardestroom van processen in kaart brengen en verspillingen binnen deze processen elimineren. De volgende vragen helpen daarbij:

  • Welke activiteiten voegen diréct waarde toe voor de klant?
  • Welke activiteiten voegen niet direct waarde toe (maar zijn wel noodzakelijk in de bedrijfsvoering), en hoe kunnen deze activiteiten tot een minimum gereduceerd worden?
  • Welke activiteiten voegen helemaal geen waarde toe en kunnen daarom geëlimineerd worden?

De organisatie moet een ononderbroken doorstroming (flow) van het product of de dienst creëren.De organisatie moet overproductie voorkomen. Dit wordt gedaan door te zorgen dat er geen productie is zonder dat de vorige stap in het proces hier om vraagt (dit heet Pull).
Blijf streven naar perfectie. De organisatie moet een continu verbetercultuur creëren.